qqq

SOR. TOR. GOR. (ส.ท.ก.)

GOR. SOR. NOR. 5 (ก.ส.น.5)

NOR. SOR. 2 (ใบจอง หรือ น.ส.2)

NOR. SOR. 5 (ใบไต่สวน หรือ น.ส.5)

Sor Kor Nung (Certificate of Possession)
​Nach unserer Kenntnis können diese Grundstücke nicht können von Ausländern gepachtet werden. Ein Kauf bzw. Pacht können wir deshalb nicht empfehlen . Unsere Aussagen diesbezüglich sind freibleibend, die Gesetze in Thailand können sich jederzeit ändern. Bitte erkundigen Sie sich deshalb gern bei einem Rechtsanwalt in Thailand , bevor Sie ein solches Grundstück / Land Titel kaufen oder pachten. 


Hier ist Vorsicht geboten !
SOR. POR. GOR. 4-01 (ส.ป.ก.4-01)


Dieses Dokument ist eine Urkunde über Grundstückseigentum mit rechtlich sehr eingeschränkten Möglichkeiten. Es darf nicht verkauft oder anderweitig übertragen werden; es kann nur vererbt werden.


​Nach unserer Kenntnis können diese Grundstücke nicht können von Ausländern gepachtet werden. Ein Kauf bzw. Pacht können wir deshalb nicht empfehlen . Unsere Aussagen diesbezüglich sind freibleibend, die Gesetze in Thailand können sich jederzeit ändern. Bitte erkundigen Sie sich deshalb gern bei einem Rechtsanwalt in Thailand , bevor Sie ein solches Grundstück / Land Titel kaufen oder pachten. 


Hier ist Vorsicht geboten !

POR. BOR. THOR. 5      ภ.บ.ท.5


Das wohl umstrittenste Land in Thailand. Por. Bor. Tor 5 ist ein Nachweis dafür, dass Steuern für Landnutzung abgegeben werden. Solcher Grund und Boden hat den Nachweis auf Besitzrecht des Landnutzers noch nicht erbracht. Der Benutzer zahlt für die Nutzung Steuern, aber der eigentliche Eigentümer ist der Staat. Der Besitzer hat das Recht, das Land zu nutzen, solange er Steuern dafür zahlt. Das Land ist nicht beim Grundbuchamt / Land Amt eingetragen und der Nutzer kann keine Baugenehmigung bekommen. Eine Pachteintragung ist deshalb nicht möglich. Trotzdem bauen Thais oft auf diesen Grundstücken ihre Häuser und transferieren die Nutzung auf Familienmitglieder. Diese Grundstücke werden sehr oft  Ausländern zum Kauf oder Pacht oder zur langfristigen Miete angeboten. Es kann passieren, dass der Staat als Eigentümer dieses Grundstück zurück verlangt. Hier ist Vorsicht geboten.


Charnod oder Charnot    โฉนดที่ดิน


​​Der beste Landtitel in Thailand. Der Chanot Titel besagt, dass das Land exakt vermessen und mit nummerierten Landmarken markiert und beim Land Amt in das Messgitter eingetragen wurde. Dieser Landtitel kann sofort verkauft und übertragen werden und zertifiziert den legalen Besitz von Land in Thailand. Dieses Land kann von Ausländern gepachtet und die Pacht beim Grundbuchamt / Land Amt eingetragen werden. Der Pächter erhält ein Pachtvertrag in Thai.


Wir empfehlen diese Grundstücke für Ausländer !NOR. SOR. 3  NOR.SOR 3 GOR

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือน.ส.3


​Die Nor Sor Sam und Nor Sor Sam Kor / Gor Landtitel bestätigen, dass das Land vermessen wurde, allerdings nicht so genau und umfangreich, wie es beim Chanot Titel der Fall ist. Die Grenzen sind nicht, oder ggf. mit nicht offiziell nummerierten Pfeilern markiert. Jedoch bescheinen diese Titel den 100%ig legalen Landbesitz und können nach einer Wartezeit von 30 Tagen legal an einen neuen Besitzer überschrieben werden. In diesen 30 Tagen muss der Landtitel beim Landamt offiziell aushängen.Diese Grundstücke können von Ausländern gepachtet werden.  Der beste Landtitel, den man in Thailand erstehen kann, ist der Chanot Titel, gefolgt von Nor Sor Sam Kor und Nor Sor Sam. Nur diese drei Landtitel beurkunden 100% legalen Landbesitz. Wir raten von Landkäufen ab, die andere Titel tragen. Dringend angeraten ist bei Haus- oder Landkauf und Pacht immer, einen lokalen Rechtsberater hinzuzuziehen und den Besitzstatus beim Land Amt / Grundbuchamt überprüfen zu lassen. Lassen Sie sich den Landtitel zeigen und stellen Sie sicher, dass es sich auch wirklich um das besichtigte und angebotene Land handelt. Viele Ausländer haben Ihr Geld verloren, aber leider aus Scham nicht darüber berichtet.


Neutraler Deutschsprechender Rechtsanwalt in Thailand :  


https://www.siam-legal.com/


​​https://pugnatorius.com/


http://www.german-thai-group.com/


https://www.siam-info.de/papierkrieg/rechtsanwaelte.htmlGrundstücke in Thailand können, mit ganz wenigen Aussnahmen , von Ausländern nicht gekauft, sondern nur langfristig gepachtet werden. Bitte fragen Sie uns nach Einzelheiten und / oder erkundigen Sie sich genau bei der Thailändischen Botschaft, einem Thailändischen Konsulat oder bei einem Rechtsanwaltsbüro Ihrer Wahl in Thailand oder Europa. Nur Charnod-Grundstücke mit der Roten Garuda und Nor Sor Sam können in Thailand von Ausländern rechtlich gepachtet werden. Die Pacht wird beim Grundbuchamt / Land Amt in Thailand für maximal 30 Jahre eingetragen und kann vertraglich mit privatrechtlichem Zusatzpachtvertrag bis 60 Jahre verlängert werden. Wir empfehlen nur Charnot Grundstuecke.


​ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้มีกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินในประเทศไทย นอกจากการทำสัญญาเช่าระยะยาวเท่านั้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยละเอียดได้กับทางบริษัท และ/หรือ ที่สถานทูตไทย สถานกงสุลไทยหรือสำนักงานทนายความในประเทศไทยหรือในทวีปยุโรป  ในทางกฏหมายแล้ว เฉพาะที่ดินในประเทศไทยที่มีโฉนดครุฑแดงเท่านั้นที่ชาวต่างชาติสามารถขอเช่าระยะยาวได้ โดยจะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในประเทศไทย การเช่าระยะยาวนี้มีกำหนดระยะเวลาการเช่าสูงสุด 30 ปี  ที่ดินซึ่งทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้แก่ท่านนั้นเป็นที่ดินมีโฉนดทั้งหมด โดยบริษัท thailand-immobilie.de / Immobilienberatung Thailand พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด (และบริษัทและที่ปรึกษาในเครือประจำประเทศไทย) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหาบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริการต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ การจัดหาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินในประเทศไทย (เพื่อการเช่าระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติ และเพื่อการซื้อขายสำหรับชาวไทย) การจัดหาบริษัทก่อสร้างสำหรับปลูกสร้างบ้านในประเทศไทย และการจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.

qqqqqqqq
qq

BAUAUFSICHT - BAUVERTRAG - ZEICHNUNGEN

 

qqqqqqqqqqq
qqqqqqqqq
qqqqqq
qqqqq

LANDTITEL IN THAILAND

qqqqqqqqqq
qqqqqqq
User-agent: * Allow: / Allow: /sitemap.htm Sitemap: http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/sitemap.xml http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/2018-01-03T03:21:31+00:001.00http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/home.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/-ber-uns-.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/kontakt.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/beratung.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/landtitel.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/pachtvertrag.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/hausbau.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/bauvertrag.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/bauvertrag2.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/bauaufsicht.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/referenzen.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/baugenehmigung.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/agb-datenschutz.html2018-01-03T03:21:31+00:000.80http://www.thailand-immobilien-hausbau.com/bestellung.html2018-01-03T03:21:31+00:000.64